DZIELNICOWY INFORMUJE

Policjanci Komisariatu Policji w Ciężkowicach w ramach realizacji zadania priorytetowego dotyczącego eliminacji negatywnych zachowań takich jak zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu, palenie papierosów przez młodzież, która w godzinach wieczorowych spotyka się na terenie placu Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym, przypominają o przestrzeganiu norm prawnych w zakresie porządkowym. Z uwagi na powyższe w miejscu tym będą przeprowadzane częstsze kontrole policji, które będą miały na celu wyeliminowanie powyższych zachowań.

Wszelkie informacje dotyczące naruszania porządku prawnego proszę przekazywać pod numer telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach 146510007 bądź do dzielnicowego asp. Waldemara Kopek tel. 604 891 798. W przypadku potrzeby podjęcia pilnej interwencji proszę dzwonić na numer alarmowy 112.

Skip to content