Dzień Ziemi w Gminie

Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi  obejmuje akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Dlatego też, Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłasza wielkie sprzątanie Gminy. Promowanie postaw proekologicznych, jest Naszym obowiązkiem. Do udziału w akcji zachęcamy uczniów wszystkich szkól na terenie Gminy. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy, których zachęcamy do sprzątnięcia wokół swoich działek oraz gospodarstw domowych.  

Każda szkoła biorąca udział w akcji powinna do piątku zgłosić zapotrzebowanie na rękawiczki i worki.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Krzysztof Banaś e-mail: krzysztof.banas@rzepiennik.pl

,,Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury”

Skip to content