FORMULARZ EKOINTERWENCJI

W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami, a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udostępnił specjalny formularz ekointerwencji, poprzez który można zgłaszać przypadki łamania przepisów środowiskowych m.in.

• spalania odpadów,

• eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej,

• sprzedaży węgla złej jakości,

• naruszenia przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę.

Zgłoszenia są automatycznie przesyłane do właściwego organu, celem weryfikacji.

Zgłoszenie traktujmy jako troskę o czyste środowisko i powietrze, którym wszyscy oddychamy.

Elektroniczny formularz ekointerwencji dostępny jest na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/

Zgłoszenia można dokonać również pisemnie, telefonicznie (tel. 14 65 35 532 / 14 65 30 501) lub mailowo (rzepiennik@rzepiennik.pl / angelika.ryndak@rzepiennik.pl).

Skip to content