Gdzie zgłaszać szkody powstałe w uprawach rolnych.

Zarząd Koła Łowieckiego „Grabina” w Bieczu, informuje, że szkody powstałe w uprawach rolnych należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres klgrabina.szkody@gmail.com
Osoby odpowiedzialne za szacowanie szkód: w obwodzie nr 189 – kol. Tomasz Kosiński
nr. tel. 661350226, natomiast za obwód nr 180 – kol. Dawid Rutana nr.tel.537894919.
Zgłoszenia na w/w adres jest widoczne dla obu szacujących, jak i całego zarządu koła.
Osoba zgłaszająca szkodę, przy szacowaniu powinna posiadać akt własności gruntu.
W zgłoszeniu powinna być podana miejscowość i nr działki na którym powstała szkoda, oraz
nr kontaktowy telefonu. Ułatwieniem będzie podanie lokalizacji z Google Maps.

Skip to content