Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski funkcjonuje Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. 

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400 (pok. nr 4). Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem punktu osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00, po wcześniejszym każdorazowym umówieniu spotkania pod numerem telefonu: kom. 510 802 933/ tel.14 65 35 532.

Skip to content