Godziny pracy urzędu

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski pracuje we wszystkie dni powszednie w godz. 07:30 do 15:30.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg , wniosków i interwencji w każdy poniedziałek  w godz. 900– 1700 oraz w każdym innym czasie podczas obecności w Urzędzie.

Sekretarz Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Skip to content