GOPS

GOPS Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
tel. 14 65 35 519, 14 65 35 520, 14 65 35 507
email: gopsrzepiennik@interia.pl
NIP: 993-01-64-114
REGON: P-850019441

 

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim:
  • mgr Małgorzata Brzeżańska – kierownik
  • mgr Agata Kafel – główny księgowy
  • mgr inż. Renata Maślanka – zastępca kierownika
  • mgr Jadwiga Burkot – pracownik socjalny
  • mgr Przemysław Wszołek – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
  • mgr Katarzyna Wrona – pracownik socjalny
  • Lucyna Lipa – starszy pracownik socjalny
Skip to content