GOPS

GOPS Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
tel. 14 65 35 519, 14 65 35 520, 14 65 35 507
email: gops@rzepiennik.pl
NIP: 993-01-64-114
REGON: P-850019441

 

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim:
  • mgr Małgorzata Brzeżańska-Sroka – kierownik
  • mgr inż. Renata Maślanka – zastępca kierownika
  • mgr Jadwiga Burkot – pracownik socjalny
  • mgr  Karolina Sykta– pracownik socjalny
  • lic Edyta Wantuch – pomoc administracyjna
  • mgr Katarzyna Wrona – pracownik socjalny
  • mgr Alina Mazur – pracownik socjalny
Skip to content