Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2023 r.

REMONDIS KRAKÓW SP. Z 0.0. BIURO TARNÓW // ul. Chemiczna 113 // PL-33-101 Tarnów
Tel. 14 629 80 90 // tarnow@remondis.pl // www.remondis.pl

OBWÓD I OLSZYNY (bez przysiółków z obwodu nr 2)

* za dzień 1 maja 2023
** za dzień 25 grudnia 2023

Worki i pojemniki należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej do godz. 7.00 rano w dniu odbioru odpadów.

OBWÓD II OLSZYNY (SERWONIEC, PRZYLASKI, TABORKA, POTOKI); KOŁKÓWKA, RZEPIENNIK RZEPIENNIK SUCHY

* za dzień 2 maja 2023
** za dzień 26 grudnia 2023

Worki i pojemniki należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej do godz. 7.00 rano w dniu odbioru odpadów.

OBWÓD III TURZA

* za dzień 6 stycznia 2023

Worki i pojemniki należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej do godz. 7.00 rano w dniu odbioru odpadów.

OBWÓD IV RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Worki i pojemniki należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej do godz. 7.00 rano w dniu odbioru odpadów.

OBWÓD V RZEPIENNIK BISKUPI

* za dzień 5 maja 2023

Worki i pojemniki należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej do godz. 7.00 rano w dniu odbioru odpadów.

Skip to content