HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – PSZOK

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

NA PSZOK w  2021r

Rzepiennik Biskupi na działce nr 381/6 (obok Remizy OSP)

Lp.

Miesiąc

Dzień

Godziny

1

Styczeń

22

od 10.00 do 18.00

2

Luty

19

od 10.00 do 18.00

3

Marzec

22

od 10.00 do 18.00

4

Kwiecień

23

od 10.00 do 18.00

5

Maj

24

od 10.00 do 18.00

6

Czerwiec

22

od 10.00 do 18.00

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać we własnym zakresie, następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

 1. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
 2. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 3. odpady niebezpieczne,
 4. przeterminowane leki i chemikalia,
 5. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 6. zużyte baterie i akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 0,5m3
 10. zużyte opony samochodów osobowych w ilości 4 sztuk rocznie
 11. tekstylia i odzież, popiół.
Skip to content