Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r.

Gmina podzielona zostało na pięć obwodów, w których wywóz odpadów obsługiwany jest przez tą samą firmę.

obwód nr 1 – Olszyny

obwód nr 2 –  Kołkówka

obwód nr 3 – Turza

obwód nr 3 –  Rzepiennik Suchy

obwód nr 4 – Rzepiennik Strzyżewski

obwód nr 5 – Rzepiennik Biskupi

Przypominamy, że  odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7:00

Skip to content