Inf. dot. zapotrzebowania na węgiel kamienny

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski  zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy. Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy  osobiście (sekretariat – pok. 33), telefonicznie pod nr 14 65 35 532 lub e-mailem na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl .

Skip to content