Informacja o Gminnej Ewidencji Zabytków

W związku z procedowaniem zamiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Gmina przystąpiła do przygotowania Gminnej Ewidencji Zabytków.

Przygotowanie Gminnej Ewidencji Zabytków wynika z konieczności uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zmiany planu miejscowego i studium. Bez pozytywnej opinii Rada Gminy nie uchwali zmiany planu miejscowego i studium i tym samym nie przekształci działek, o które wnioskowali mieszkańcy.

W gminnej ewidencji jest ujętych 36 zabytków architektury i blisko 200 stanowisk archeologicznych. Z tych 36 zabytków aż 17 obiektów jest wpisanych do rejestru zabytków , 14 obiektów jest wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków (w tym 3 cmentarze parafialne w Rzepienniku Strzyżewskim, Turzy i Olszynach) a 5 obiektów jest wpisanych tylko do gminnej ewidencji zabytków i są to:

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Rzepienniku Strzyżewskim
1. Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Rzepienniku Strzyżewskim
Kapliczka domkowa p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem w Rzepienniku Biskupim
2. Kapliczka domkowa p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem w Rzepienniku Biskupim
Figura Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w Rzepienniku Suchym
3. Figura Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w Rzepienniku Suchym
4. Pomnik grunwaldzki w Olszynach
5. Figura przydrożna Święta Rodzina w Turzy
Skip to content