INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU z dnia 10.08.2021

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 18 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

1. DATA I MIEJSCE ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU: Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono dnia 10.08.2021 r. o godzinie 8:40 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość położona w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczona w ewidencji gruntów działkami: nr 1719, nr 1749, o łącznej powierzchni 0.97 ha, objęta księgą wieczystą TR2T/00205757/1.

3. LICZBA OSÓB DOPUSZCZONYCH ORAZ NIESPUSZCZONYCH DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU: Liczba osób dopuszczonych: dwie; Liczba osób niedopuszczonych: brak.

4. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NAJWYŻSZA CENA OSIĄGNIĘTA: Cena wywoławcza 20.300,00 zł netto; Cena osiągnięta 22.500,00 zł netto.

5. IMIĘ I NAZWISKO NABYWCY NIERUCHOMOŚCI: Błażej i Izabela małżonkowie Mika.

Rzepiennik Strzyżewski 18.08.2021 r.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Skip to content