Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim i na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy wywiesza się wykazy:

1) działki nr 1726, obręb Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do sprzedaży,

2)nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 1306, obręb Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do dzierżawy (stary budynek Urzędu Gminy),

3)lokalu o pow. 13.18 m kw., na działce nr 1316 obręb Rzepiennik Strzyżewski (obok kiosku Ruchu) przeznaczonego do najmu.

Wykazy będą wywieszone od dnia ukazania się w/w informacji w Gazecie Krakowskiej na okres 21 dni tj. od dnia 16 stycznia 2017 r.

Ponadto informacja o wywieszeniu tych wykazów i wykazy będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – adres:

http://www.rzepiennik.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html

/ w dniu 16 stycznia 2017 r.

Skip to content