„INFORMACJA WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, w sołectwach Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 07 września 2016 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na okres do dziesięciu lat, obejmujący działkę numer 1310 o powierzchni 0,06 ha, zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 437 m kw, objętą Księgą Wieczystą o numerze TR2T/00072484/4, położoną w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski przy drodze wojewódzkiej numer 980 w centrum Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Skip to content