Informacja Wójta

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Informuje.

Że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewski i na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy wywiesza się:
– wykaz nieruchomoœci zabudowanej oznaczonej nr działki 955, obręb Olszyny przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz będzie wywieszony od dnia ukazania siê ww. informacji w Informatorze samorządowym Gminy Rzepiennik Strzyżewski na okres 21 dni, tj. od dnia 6 lipca 2016 r.
Ponadto wykaz będzie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – adres: http://www.rzepiennik.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski w dniu 06.lipca 2016r.

Skip to content