Informacja ws konsultacji projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski”

Szanowni Państwo

W oparciu o art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zaprasza do konsultacji projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 15 listopada 2016 do 22 listopada 2016 r.

Wypełniony formularz należy złożyć:

  • osobiście w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,
  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu lub wersji elektronicznej na adres e-mail: pgn@atgroupsa.pl
  • w terminie do dnia 22 listopada 2016 r.
Skip to content