Inwentaryzacja ogrzewania budynków

Gmina Rzepiennik Strzyżewski w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego w dniu 23 stycznia 2017 roku uchwałą nr XXXII/451/17 zobowiązana jest do prowadzenia bazy danych dotyczących źródeł ciepła wykorzystywanych przez właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy. Zebrane dane pozwolą określić obecny stan instalacji grzewczych wykorzystywanych w gminie, a dzięki temu zaplanować działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji ogrzewania budynków pozwoli nam ocenić skalę potrzeb w zakresie docieplenia budynku czy wymiany pieca na nowy oraz wypełnić obowiązki nałożone m.in. przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynków i dostarczenie jej w najbliższym możliwym terminie do urzędu gminy. Druki ankiety dostępne w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 1 oraz na stronie internetowej www.rzepiennik.pl. Ankieta kierowana jest w szczególności do osób, które dotychczas nie wzięły udziału w ankietyzacji. Ponadto bardzo prosimy, aby każda wykonana przez Państwa inwestycja (również ze środków własnych) polegająca przede wszystkim na wymianie starego kotła, montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii była zgłaszana do urzędu gminy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski – pok. nr 1 lub pod nr tel. 14 65 35 532/kom. 510 802 933.

Skip to content