Inwestycje drogowe na drogach gminnych

W roku 2016 zostanie poprawiona   nawierzchnia na 4 odcinkach naszych dróg gminnych oraz odbudowany  most w Rzepienniku Biskupim.Gmina Rzepiennik Strzyżewski otrzymała promesę finansową od Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji na odbudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tzw. powodziówki. Wartość promesy to kwota ponad 610 tys. złotych, wysokość dofinansowania z Ministerstwa to 80% wartości zamówienia, natomiast pozostałe 20% to wkład własny Gminny, co daje razem  ponad 760 tys. zł.
W ramach tych środków wykonane zostaną :
1.Odbudowa drogi gminnej „ Olszyny w kierunku p. Gotfryda” w miejscowości Olszyny /760 m/.
2.Odbudowa drogi gminnej „ Rzepiennik Suchy w kierunku p. S. Bajorka”  w miejscowości Rzepiennik Suchy /600 m/.
3.Odbudowa drogi gminnej „ Rzepiennik Suchy w kierunku p. S. Bajorka”  w miejscowości Rzepiennik Suchy /580 m/.
4.Odbudowa drogi gminnej „ Olszyny w kierunku p. Smalarza” w miejscowości Olszyny /600 m/.
5.Odbudowa mostu na drodze Gminnej  w Rzepienniku Biskupim.
Skip to content