JPK (Jednolity Plik Kontrolny) obowiązkowy dla wszystkich firm

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Jak wysłać plik JPK? Wystarczy darmowa aplikacja Ministerstwa Finansów

Co niezwykle istotne: plik JPK musi być podpisany. Można to zrobić w dwojaki sposób: za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego (podpis elektroniczny jest płatny) lub Profilu Zaufanego (profil zaufany jest bezpłatny). Obie te opcje można wykorzystać przy wysyłaniu plików za pośrednictwem udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji Klient JPK, dostępnej na stronie ministerstwa finansów: www.finanse.mf.gov.pl. Jeśli zatem nie dysponujemy podpisem elektronicznym, należy czym prędzej założyć Profil Zaufany (co jest możliwe również przez internet).

To ważne, bo niewysłanie plików JPK w ustawowym terminie skutkować może poważnymi konsekwencjami, włącznie z karą grzywny. Ponieważ obowiązek generowania i wysłania plików JPK obowiązuje od 1 stycznia, to pierwsze pliki JPK_VAT muszą być wysłane do 25 lutego (w praktyce – do 26 lutego, bo 25 to niedziela). Dotyczy to również tych VAT-owców, którzy rozliczają się kwartalnie.

Szczegóły na stronie ministerstwa finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pp/jpk

Skip to content