Kampania społeczna „#Nierozerwalni”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Kampanii społecznej dla rodzin  #Nierozerwalni, która realizowana jest przez Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło – Życie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skip to content