Kanalizacja w Olszynach

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z Tuchowa przy aktywnej współpracy z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski pozyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.). Spółce udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 6 394 847,44 zł. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na to dofinansowanie, a jeszcze we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie prac projektowych i budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Prace projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowę powinno zakończyć się wiosną 2018 r. Natomiast zakończenie prac budowlanych powinno nastąpić w 2020 r.

W trakcie budowy kanalizacji na pewno wynikną trudności w dostępie do nieruchomości. Dlatego już dziś powinniśmy się na to przygotować i uzbroić w cierpliwość, gdyż raz zbudowana kanalizacja będzie nam służyła przez kilkadziesiąt lat.

Skip to content