Kanalizacja w Rzepienniku Suchym

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z Tuchowa przy aktywnej współpracy z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski pozyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa). Spółce udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 1 999 126,00 zł. W związku z ograniczonymi funduszami jakie można było pozyskać (maksymalnie 2 mln zł) budowę kanalizacji w Rzepienniku Suchym podzielono na 2 zadania. W pierwszej kolejności zostanie wykonana kanalizacja i wodociągi po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 980 (jadąc w kier. Biecza), a po zakończeniu tego etapu pozostała cześć projektowanych sieci. W najbliższych dniach zostanie rozstrzygnięty przetarg na dokończenie prac projektowych i budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Prace projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowę powinny zakończyć się wiosną 2018 r. Natomiast zakończenie prac budowlanych powinno nastąpić do czerwca 2019 r.

W trakcie budowy kanalizacji na pewno wynikną trudności w dostępie do nieruchomości. Dlatego już dziś powinniśmy się na to przygotować i uzbroić w cierpliwość, gdyż raz zbudowana kanalizacja będzie nam służyła przez kilkadziesiąt lat.

 

Skip to content