Kierownictwo

Marek Karaś.png
mgr inż. Marek Karaś
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

mgr Przemysław Bęben
Zastępca Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

mgr Grzegorz Burkot
Sekretarz Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

mgr Elżbieta Kamińska – Zając
Skarbnik Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content