KOŁKÓWKA

kolkowka

Wieś nad Czerwonym Potokiem

kolkowka6

Dzieje Kołkówki sięgają 1386 roku, kiedy to biskup krakowski Jan Radlica założył wieś nad Czerwonym Potokiem, której właścicielem został mieszczanin ciężkowicki Stanisław Smyk. Pleban Rzepiennika – Adam – odstąpił w drodze zamiany las i zarośla do wykarczowania pod przyszłą osadę. Wkrótce sołectwo przejął Jan Kołek i od jego nazwiska osada przyjęła nazwę.

kolkowka4Wieś położona na wzniesieniach określanych „garbem Rzepiennika”, w miejscu przez wieki trudno dostępnym, nigdy nie była osadą ludną ani bogatą. Żyła w cieniu parafii, stanowiła dobra biskupie, zaś folwark należał do klucza najpierw uszewskiego, a w XVII wieku świniarskiego. W XIX w. Kołkówka liczyła 122 mórg ziemi i 242 mieszkańców. W folwarku dzierżawionym przez Arnolda Zamorskiego 1 IV 1890 r. urodził się Kordian Józef Zamorski, późniejszy student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, legionista, generał; ostatni przed II wojną światową komendant Policji Państwowej. W 1893 r. w Kołkówce zamieszkały siostry służebniczki (Dębickie). W posagu otrzymały kilka mórg ziemi i niewielki budynek, w którym mieszkały i zajmowały się ubogimi dziećmi. W Ochronce uczyły ich pisania i czytania a przede wszystkim praktycznych gospodarczych umiejętności. Ochronka została zlikwidowana w 1923 r. Wkrótce została otwarta szkoła publiczna. Po wojnie doprowadzono tu drogę gminną. W latach siedemdziesiątych Kołkówka, która oficjalnie była jeszcze przysiółkiem Rzepiennika Biskupiego („prawa wiejskie” odzyskała dopiero w 2006r.), przeżywała renesans: wieś zelektryfikowano (1968), stelefonizowano (1971), zbudowano nową szkołę (1966), remizę strażacką (1993). Punkt katechetyczny (1991), zamieniono później na kaplicę pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego, poprowadzono także asfaltowe drogi i uruchomiono komunikację autobusową.

osp-kolkowka-3

 

W ścianę remizy OSP wmurowana jest tablica pamiątkowa poświęcona rodakowi gen. Kordianowi Józefowi Zamorskiemu. W remizie funkcjonuje sklep.

kolkowka2

W budynku szkolnym znajduje się filia Domu Wczasów Dziecięcych z Jodłówki Tuchowskiej. Obok kompleks sportowo-rekreacyjny.

kolkowka7

Szczegóły Czesław Dutka

Skip to content