Komunikat dla mieszkańców Olszyn

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. informuje, że
pierwsze rozliczenia pobranej wody oraz odprowadzonego do kanalizacji
ścieku z nowo wybudowanej sieci w miejscowości Olszyny, nastąpi
końcem lutego 2020 r.

Skip to content