Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

Szanowni Państwo,


W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, od 23marca 2021 r. wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, polegające na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Bezpośredni kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Kontakt z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pomocą platformy www.gov.pl oraz www.e-puap.gov.pl

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Tel. 14 65 30 501      Fax 14 65 30 502

email: rzepiennik@rzepiennik.pl
http://www.rzepiennik.pl/

Referaty oraz komórki organizacyjne:

Sekretariat14 65 35 501
Fax14 65 30 502
Skarbnik14 65 35 514
Gospodarowanie nieruchomościami14 65 35 528
Księgowość Jednostek Organizacyjnych14 65 35 51814 65 35 512
Księgowość budżetowa14 65 35 513
Podatki14 65 35 525
Budownictwo14 65 35 529
Drogownictwo14 65 35 530
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska14 65 35 532
Stanowisko ds. Naliczania  Egzekucji i Opłaty za Gospodarowanie  Odpadami Komunalnymi14 65 35 527
Doradca Energetyczny14 65 35 532510 802 933
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych14 65 35 510
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i współpracy z sołectwami, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Podatku od Środków Transportowych14 65 35 505
Stanowisko ds. Ogólnych, Kadry14 65 35 501
Stanowisko ds. Rolnictwa i Drogownictwa14 65 35 530
Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności14 65 35 509     692 495 240
Stanowisko ds. Wojskowo – Obronnych /Ewidencja Ludności / Rozwiązywanie problemów alkoholowych14 65 35 510
Zamówienia Publiczne14 65 35 530
Potwierdzanie Profilu Zaufanego / Administrator Systemów Informatycznych14 65 35 505
Adwokat14 65 35 524
GOPS14 65 35 519
GOPS – księgowa14 65 35 507
GOPS pracownicy socjalni14 65 35 520
Skip to content