Konsultacje dot. przesunięcia ostatecznego terminu wymiany pieców – Ostatnie godziny na wypełnienie uwag.

Poddane konsultacjom zmiany zakładają przesunięcie ostatecznego terminu wymiany pieców pozaklasowych o rok, czyli do 31 grudnia 2023 roku oraz wydłużenie o rok terminu wymiany pieców i kominków, które mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc.

W uwagach do konsultacji można wnioskować np. o wydłużenie terminu o kilka lat.

Konsultacje dostępne pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje/

Skip to content