Konsultacje dotyczące aktualizacji LSR

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału
w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów:

Zmiany polegać będą w szczególności na:

– zwiększenia wysokości wsparcia dla przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR z zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych


– zmiany grup docelowych dla przedsięwzięcia 1.1.2.Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR z zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na formularzu zmian lub mailowo: psr@interia.pl do 26 września 2019 r. do godz. 12.00.

W dniu 26 września 2019 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 w sali nr 20 odbędzie się spotkanie konsultacyjne na które serdecznie zapraszamy.

Skip to content