KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE ZMIAN W LSR ORAZ KRYTERIACH WYBORU OPERACJI

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) oraz kryteriów wyboru operacji, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów:

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalne kryteria wyboru operacji

Premiujące kryteria wyboru operacji

Formularz zmian

Zmiany polegać będą w szczególności na:

  • doprecyzowaniu poszczególnych kryteriów wyboru operacji oraz poprawek oczywistych omyłek
  • poprawy oczywistych omyłek w LSR
  • zmiany wysokości wsparcia dla beneficjentów w przedsięwzięciu 1.1.1
  • zmiany wysokości planowanego wsparcia w przedsięwzięciu 1.1.2
  • doprecyzowania zakresu przedsięwzięcia 2.1.3
  • zmiany przedsięwzięcia 2.1.5
  • zmiany zakresu przedsięwzięcia 2.2.2
  • doprecyzowania przedsięwzięcia 2.2.4
  • zmiany wysokości budżetu oraz wskaźników dla projektów współpracy
  • zmiany intensywności wsparcia dla NGO.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na formularzu zmian, telefonicznie: 14 652 44 04 lub mailowo: pogostoro@interia.pl do 28 czerwca 2018 r. do godz. 16.00.

W dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 w sali nr 20 odbędzie się spotkanie konsultacyjne na które serdecznie zapraszamy.

Skip to content