KONTAKT

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Tel. 14 65 30 501      Fax 14 65 30 502

email: rzepiennik@rzepiennik.pl
http://www.rzepiennik.pl/

 

W sprawach nagłych dotyczących zgonów kontakt pod telefonem: 692 495 240

Rachunek Bankowy na który należy wpłacać należności podatkowe :

38 85890006 0120 0280 0592 0133

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski

81 85890006 0120 0280 0592 0135

INFORMACJA DOT. SPLIT PAYMENT

Dane do faktur

NABYWCA:

ODBIORCA:

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

REGON: 851660884 NIP: 9930656314

URZĄD GMINY

33-163 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Referaty oraz komórki organizacyjne:

Sekretariat

14 65 35 501

Fax

14 65 30 502

Skarbnik

14 65 35 514

Zastępca Wójta

Gospodarowanie nieruchomościami

 14 65 35 528

Księgowość Jednostek Organizacyjnych

14 65 35 518

14 65 35 512

Księgowość budżetowa

14 65 35 513

Podatki

14 65 35 525

Budownictwo

14 65 35 529

Drogownictwo

14 65 35 530

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

14 65 35 532

Stanowisko ds. Naliczania  Egzekucji i Opłaty za Gospodarowanie  Odpadami Komunalnymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

14 65 35 527

Doradca Energetyczny

14 65-35-532

kom. 510 802 933

Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

14 65 35 510

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i współpracy z sołectwami, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Podatku od Środków Transportowych

14 65 35 505

Samodzielne stanowisko ds. Ogólnych, Kadr i Organizacji

14 65 35 501

Samodzielne stanowisko ds. Rolnictwa i Drogownictwa

14 65 35 530

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

14 65 35 509

Samodzielne stanowisko ds. Wojskowo – Obronnych

14 65 35 510

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

14 65 35 530

Samodzielne stanowisko ds. Informatyki, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

14 65 35 505

Adwokat

14 65 35 524

GOPS – kierownik

14 65 35 519

GOPS zastępca kierownika

14 65 35 519

GOPS – główna księgowa

14 65 35 507

GOPS pracownicy socjalni

14 65 35 520

GOPS – zasiłek rodzinny

14 65 35 519

 

 

Interwencje dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod numerami telefonów:

Drogi wojewódzkie 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
ul. Ostrogskich 5a
Tel. 14 621 98 43
fax. 14 621 17 54 wew. 24

Drogi powiatowe

tel. dyżurny czynny całodobowo: 501 799 432
Dyrektor PZD Leszek Łątka: 14 674 12 30

Drogi gminne

Inspektor ds. drogownictwa z UG Piotr Dudek 14 65 35 530

oraz sołtysi poszczególnych miejscowości:

  • sołectwo Olszyny – sołtys Olszyn Teofil Bąk 515901678

 

  • sołectwo Rzepiennik Strzyżewski – sołtys Grażyna Pierz 515907734

 

  • sołectwo Rzepiennik Biskupi – sołtys Grażyna Włodyka 515907723

 

  • sołectwo Rzepiennik Suchy – sołtys Stanisława Kleszyk 515907607

 

  • sołectwo Turza – sołtys Danuta Martyka 515899421

 

 • sołectwo Kołkówka – sołtys Marian Kawa 515901590
Skip to content