KONTAKT

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Tel. 14 65 30 501      Fax 14 65 30 502

email: rzepiennik@rzepiennik.pl
http://www.rzepiennik.pl/

 

W sprawach nagłych dotyczących zgonów kontakt pod telefonem: 692 495 240

 

Rachunek Bankowy na który należy wpłacać należności podatkowe :

38 85890006 0120 0280 0592 0133

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski

81 85890006 0120 0280 0592 0135

INFORMACJA DOT. SPLIT PAYMENT

Dane do faktur

NABYWCA:

ODBIORCA:

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

REGON: 851660884 NIP: 9930656314

URZĄD GMINY

33-163 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Referaty oraz komórki organizacyjne:

Sekretariat 14 65 35 501
Fax 14 65 30 502
Skarbnik 14 65 35 514
Gospodarowanie nieruchomościami 14 65 35 528
Księgowość Jednostek Organizacyjnych 14 65 35 518
14 65 35 512
Księgowość budżetowa 14 65 35 513
Podatki 14 65 35 525
Budownictwo 14 65 35 529
Drogownictwo 14 65 35 530
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 14 65 35 532
Stanowisko ds. Naliczania  Egzekucji i Opłaty za Gospodarowanie  Odpadami Komunalnymi 14 65 35 527
Doradca Energetyczny 14 65 35 532
510 802 933
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 14 65 35 510
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i współpracy z sołectwami, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Podatku od Środków Transportowych 14 65 35 505
Stanowisko ds. Ogólnych, Kadry 14 65 35 501
Stanowisko ds. Rolnictwa i Drogownictwa 14 65 35 530
Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności 14 65 35 509    

692 495 240

Stanowisko ds. Wojskowo – Obronnych / Ewidencja Ludności / Rozwiązywanie problemów alkoholowych 14 65 35 510
Zamówienia Publiczne 14 65 35 530
Administrator systemów Informatycznych / potwierdzanie Profilu Zaufanego 14 65 35 505
Adwokat 14 65 35 524
GOPS 14 65 35 519
GOPS – księgowa 14 65 35 507
GOPS pracownicy socjalni 14 65 35 520

Interwencje dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod numerami telefonów:

Drogi wojewódzkie 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
ul. Ostrogskich 5a
Tel. 14 621 98 43
fax. 14 621 17 54 wew. 24

Drogi powiatowe

tel. dyżurny czynny całodobowo: 501 799 432
Dyrektor PZD Leszek Łątka: 14 674 12 30

Drogi gminne

Inspektor ds. drogownictwa z UG Piotr Dudek 14 65 35 530

oraz sołtysi poszczególnych miejscowości:

  • sołectwo Olszyny – sołtys Olszyn Teofil Bąk 515901678

 

  • sołectwo Rzepiennik Strzyżewski – sołtys Grażyna Pierz 515907734

 

  • sołectwo Rzepiennik Biskupi – sołtys Grażyna Włodyka 515907723

 

  • sołectwo Rzepiennik Suchy – sołtys Stanisława Kleszyk 515907607

 

  • sołectwo Turza – sołtys Danuta Martyka 515899421

 

 • sołectwo Kołkówka – sołtys Marian Kawa 515901590
Skip to content