Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Policja udostępnia krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa (odsyłacz znajduje się w lewym menu naszej strony), mieszkańcy sami mogą umieszczać na niej konkretne zdarzenia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłosić, gdzie konkretnie występuje zjawisko, zagrażające ich bezpieczeństwu.

Po kliknięciu na odpowiednią zakładkę na stronie www wyskakuje nam mapa Polski. Wystarczy ją przybliżyć, odnaleźć interesująca nas miejscowość, później odpowiednią ulicę lub okolicę i zaznaczyć, jakiego rodzaju zagrożenie tam występuje.

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Skip to content