Książki do szkół

Do szkół w Gminie Rzepiennik Strzyżewski  trafi dwadzieścia cztery tysiące złotych na książki do bibliotek szkolnych przekazane przez wojewodę małopolskiego w ra­mach programu rządowego „Narodowego Progra­mu Rozwoju Czytelnictwa”.
Dzięki przygotowanemu  wnio­skowi i pozyskaniu środków Zespół Szkół Publicznych w Olszynach otrzyma 12.000 zł, Zespół Szkół Publicznych w Turzy – 4.000 zł, Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim – 4.000 zł, Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim – 4.000 zł.
Tym samym cztery z  gminnych szkół znalazło się w gro­nie 334 szkół i 4 bibliotek pedagogicz­nych w Małopolsce, którym łącznie zo­stała przyznana kwota ponad 2,8 milio­na złotych.
Skip to content