„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Olszyny”

Operacja pod nazwą” „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Olszyny”

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich przez kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Olszyny.

Zadanie współfinasowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich  związane z realizacją operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich” objętego Programem, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Skip to content