„LEGENDNIK”

Plener artystyczny kontynuujący projekt „Legendnik” został zainicjowany przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski. Kilkudniowe warsztaty prowadziła Joanna Bąk. Wzięli w nich udział wolontariusze oraz młodzież niepełnosprawna ze Stowarzyszenia „Wszystkie Dzieci Nasze Są”. Grupę warsztatową odwiedził Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski i Dyrektor Szkoły w Olszynach, a nad ich przebiegiem czuwali nauczyciele zaangażowani w działalność Stowarzyszenia na czele
z Panią Basią Duran.

Na podstawie zdjęć pochodzących z książki „Legendnik” powstały obrazy akrylowe przygotowane przez uczestników warsztatów zainspirowanych pięknem otaczającej przyrody oraz baśniowym światem wyobraźni.

Pomimo kaprysów pogody, uczestnicy malowali swoje dzieła nie tylko w pomieszczeniach warsztatowych, ale też na świeżym powietrzu.

Fotografie zostały przemalowane i stworzyły barwne prace, które czekają na licytację na rzecz Stowarzyszenia.
Pierwsza wystawa obrazów odbędzie się podczas Dnia Rodziny w Olszynach.

Skip to content