Losowanie dwóch tabletów wśród uczestników pierwszego etapu kursu

Losowanie dwóch tabletów wśród uczestników pierwszego etapu kursu komputerowego „Umiejętności komputerowe, kompetencje cyfrowe i e-usługi dostępne dla mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski” odbędzie się dnia 17 maja o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy, sala obrad – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia losowania w wyżej wymienionym terminie. Dodatkowo losowanie będzie transmitowane na żywo (transmisje obejrzeć będzie można poniżej niniejszego artykułu) . Lista uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu została sporządzona na podstawie list obecności na zajęciach. Każdy z uczestników ma przyporządkowany swój unikatowy numer, z urny zostaną wylosowane dwa numery, a ich właściciele otrzymają tablety. Po zakończeniu losowania, w ciągu 7 dni kalendarzowych koordynator projektu skontaktuje się ze zwycięzcami w celu przekazania nagród.

TRANSMISJA Z LOSOWANIA: