Małopolski e-Senior rusza od września

Już od września rozpoczynają się zajęcia w ramach Projektu „Małopolski e-Senior”, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.  Każdy czynny uczestnik projektu po jego zakończeniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych. Około 50 seniorów z naszej gminy skorzysta z projektu.

Skip to content