Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2016r., 2017r. i 2018r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2016 r.:

 1. zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01):
  •  MBP TRANS-FORMERS KARPATIA SP. Z O.O., ul. Komunalna 20a, 33-100 Tarnów,
 2. odpadów zielonych (20 02 01):

– KOMPOSTOWNIA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH, 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna 31.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2017 r.:

 1. zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01):
  • TRANS-FORMERS KARPATIA SP. Z O.O., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów,
 2. odpadów zielonych (20 02 01):
  • KOMPOSTOWNIA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH, 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna 31.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2018 r.:

 1. zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01):

– FB SERWIS KARPATIA SP. Z O.O. RIPOK w Tarnowie, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów,

– REMONDIS Kraków Spółka z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków,

 1. odpadów zielonych (20 02 01):

– BM RECYKLING SP. Z O.O. Instalacja Kompostowania Tlenowego Odpadów Organicznych, 32-500 Chrzanów, ul. Powstańców Styczniowych 15

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2019 r.:

 1. zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01):
  • MBP FB Serwis, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów,
 2. odpadów zielonych (20 02 01):
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Komunalna, 33-100 Tarnów
Skip to content