Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2019r., 2020r. i 2021r.

 1. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „SURPAP” s.c., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.
 2. MBP Empol Gorlice, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice.
 3. EKO-SELEKT Jacek Boryczko, ul. Krakowska 105, 33-100 Tarnów.
 4. Kompostownia PUK Tarnów, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów.
 5. RIPOK FBSerwis część mech. Ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów.
 6. Remondis Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-347 Kraków.
 7. PMP STYLE Sp. z o.o., ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz.
 8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” s-ka z o.o., oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.
 9. Zakład Przerobu Złomu „Złomex” S.A, ul. Igołomska 27, 31-983 Kraków.
 10. Jednostka Ratowictwa Chemicznego Sp, z o.o.  Składowisko Odpadów, ul. Czysta, 33-100 Tarnów
 11. BIOSYSTEM S.A., ul. Wodna 4,30-556 Kraków.
 12. SILVA SP. z o.o. Silva Recykling Oddział Strzelce Opolskie, ul.  1-go Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie
Skip to content