Mieszkańcu, nie czekaj, weź dotację i wymień piec!

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, iż w związku z rezygnacją kilku osób z uczestnictwa w wymianie nisko sprawnych urządzeń grzewczych na nowoczesne spełniające wymogi ekoprojektu, istnieje jeszcze możliwość skorzystania
z dofinansowania na wymianę kotłów na ekogorszek
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe).

Zgodnie z obowiązującą na terenie całej Małopolski Uchwałą Antysmogową, od 1 lipca 2017 roku nie można spalać węgla złej jakości (mułów i flotów węglowych) oraz mokrego drewna (o wilgotności powyżej 20%). Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje budynki kotłami na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 muszą je wymienić do końca 2026 roku, natomiast termin wymiany kotłów bezklasowych lub niespełniających wymogów co najmniej klasy 3 upływa już końcem 2022 roku. Tylko kotły na węgiel lub drewno klasy 5 według normy
PN-EN 303-5:2012 mogą być używane bezterminowo.

To ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania, z wymianą kotła nie warto czekać do ostatniej chwili. W przyszłości wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani wymienić kotły we własnym zakresie, na kotły spełniające wymogi ekoprojektu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Rzepiennik strzyżewski – pok. nr 1 lub pod nr tel. 14 65 35 532.

Skip to content