Mieszkańcu, sprawdzaj zobowiązania i płać podatki przez internet.

Wychodząc na przeciw mieszkańcom i podatnikom uruchomione zostało Elektronicze Biuro Obsługi Interesanta (EBOI), gdzie za pośrednictwem internetu i przy pomocy profilu zaufanego podatnik może sprawdzić stan należności podatkowych oraz dokonać płatności podatku.

Profil zaufany potwierdzić można w Urzędzie Gminy w pok. nr. 36.

EBOI – sprawdź, czy zalegasz z płatnościami

W Urzędzie Gminy działa już Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Jest to nowe, pożyteczne narzędzie, które umożliwia klientom Urzędu drogą elektroniczną uzyskać informacje o aktualnych zobowiązaniach, wysokości podatku.

Dzięki EBOI mieszkaniec może uzyskać informacje o aktualnych zobowiązaniach na rzecz

 System EBOI dostępny jest pod adresem: https://eboi.rzepiennik.pl

Dzięki temu będzie można sprawdzić, czy uregulowaliśmy już opłaty oraz do kiedy mija termin ich zapłaty. EBOI pozwala również na pobranie druku płatniczego oraz na bezpośredni przelew, po przekierowaniu do bankowości elektronicznej.

Aby rozpocząć korzystanie z usług EBOI konieczne jest założenie profilu zaufanego pod adresem https://pz.gov.pl/. Więcej informacji o profilu zaufanym na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Profil zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy korespondencji z urzędem. Możliwe jest również logowanie do EBOI za pomocą bankowości elektronicznej banków, które zintegrowały się z Profilem Zaufanym.

EBOI finansowany jest w ramach projektu partnerski pt. „Podwyższanie standardu e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski”.

Profil zaufany potwierdzić można w Urzędzie Gminy w pok. nr. 36

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców gminy oraz interesantów, którzy podatki chcą w urzędzie płacić bezgotówkowo. Uruchomiliśmy internetową usługę pod adresem: https://eboi.rzepiennik.pl

  • Chcesz sprawdzić swoje zobowiązania wobec urzędu, np. wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego?
  • Nie pamiętasz terminu płatności raty podatku?
  • Nie masz czasu na wizytę w banku?

Dzięki nowej usłudze system umożliwia wyświetlenie informacji o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Urzędu Gminy w zakresie:

  • Podatku od nieruchomości;
  • Podatku rolnego;
  • Podatku leśnego;
  • Podatku od środków transportowych.

Dzięki nowej usłudze:

  • otrzymasz możliwość dokonania płatności przez Internet lub wydrukujesz polecenie zapłaty.
  • zapłacisz swoje zobowiązania terminowo i unikniesz odsetek od nieterminowo opłaconych należności.

Zalogować do usługi można się za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości internetowej za pomocą bezpiecznego połączenia zabezpieczonego certyfikatem.

Logowanie za pomoca Profilu Zaufanego

Aby rozpocząć korzystanie z usługi EBOI konieczne jest założenie konta pod adresem www.pz.gov.pl a następnie złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Profil Zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy urzędowej korespondencji. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z punktów potwierdzających (np. w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w pokoju 36.).

W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Logowanie za pomocą bankowości internetowej

W chwili obecnej możliwe jest również logowanie do Elektronicznego Biura Obsługi za pomocą bankowości elektronicznej banków które zintegrowały się z Profilem Zaufanym:

Gorąco zachęcamy do skorzystania z uruchomionych usług

Skip to content