Milion złotych dotacji na odnowę zabytkowych kościołów w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

Miło mi poinformować, że Gmina Rzepiennik Strzyżewski otrzymała prawie milion zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie 4 parafiom dotacji na poniższe zadania inwestycyjne:

-Restauracja dzwonnicy oraz schodów Kościoła Parafialnego pw. św. Katarzyny PM w Turzy – 100.000,00

-Renowacja/konserwacja części dachu na budynku kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim wraz z poprawą estetyki części jego otoczenia – 100.000,00

-Prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Rzepienniku Biskupim wraz z częściową poprawą estetyki jego otoczenia – 149.000,00

-Częściowa Restauracja Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach wraz z jego otoczeniem – 650.000,00

Przyznane dotacje są zgodne z wnioskami złożonymi w Urzędzie Gminy przez proboszczów poszczególnych parafii.

Serdecznie dziękuję za wsparcie: Premierowi RP Panu Mateusz Morawiecki, Posłom RP z regionu: Pani Anna Pieczarka, Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Panu Piotr Sak, Wiesław Krajewski, Urszula Rusecka, Norbert Kaczmarczyk.

Skip to content