Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2022

PSZOK czynny jest w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

PONIEDZIAŁEK7:30 – 11:00
WTOREK7:30 – 11:00
ŚRODA7:30 – 11:00
CZWARTEK7:30 – 11:00
PIĄTEK13:00 – 18:00
SOBOTA7:00 – 14:00
 1. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców gminy/właścicieli/użytkowników nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjne położonych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami, wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne z gospodarstw domowych od mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski zebranych wyłącznie selektywnie w tym:
  1. papier i tektura – takie jak: gazety, czasopisma, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
  2. plastik, tworzywa sztuczne – takie jak: puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), wielomateriałowe kartony po sokach i mleku, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych,
  3.  metale – takie jak: puszki po napojach konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia, gwoździe, śruby), aluminium, kapsle, nakrętki od słoików, garnki, blachy do pieczenia
  4. szkło – takie jak: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, inne szklane przedmioty wykonane z grubego szkła,
  5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe
   Przed oddaniem opakowań do PSZOK należy usunąć z nich resztki pożywienia oraz je zgnieść.
  6. odpady ulegające biodegradacji –odpady zielone (skoszona trawa liście, drobne gałęzie i ścinki żywopłotów,
  7. Odpady niebezpieczne:
   • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny /RTV i AGD/ – np. monitory, telewizory, laptopy, notebooki, urządzenie elektryczne z wyświetlaczem LCD, drukarki itp., pralki, lodówki, mikrofalówki, aparaty fotograficzne, tostery, telefony komórkowe, opiekacze odkurzacze, żelazka,  itp
   • lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne,
   • urządzenie zawierające freony np. chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon
   • chemikalia, resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, środki do konserwacji i ochrony drewna,
   • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, odczynniki fotograficzne, kwasy, alkalia 
   • odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki
   • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
   • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych np. środki ochrony roślin
   • baterie i akumulatory – małogabarytowe oraz z pojazdów
   • użyte kartridże i tonery
   • przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
   • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek
  8. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
  9. odpady wielkogabarytowe (meble, z metalu) – wersalki, tapczany, sofy, komody, regały, fotele, krzesła, stoły, szafy, meble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, materace, walizki, suszarki na pranie, deski do prasowania, wózki dziecięce, foteliki do karmienia, leżaki, zabawki dużych gabarytów, dużych rozmiarów plastikowe donice, skrzynki, czyste wiaderka, drzwi i okna bez szyb; grzejniki, felgi, wanny żeliwne
  10. opakowania z metali np. opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych
  11. drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych
  12. odpady budowlane lub rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, (np. remonty wnętrz budynków – wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.)
   Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na swój koszt.
   Odpady budowlane powinny być „CZYSTE” tzn. niezmieszane z innymi odpadami. Nie należy mieszać gruzu z innymi odpadami takimi jak: ziemia, rury i płytki PCV, płyty kartonowo – gipsowe, wełna mineralna, styropian, plastik, metal, papier, deski drewniane, belki, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, rolety, czy inne materiały z rozbiórki.
  13. zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych,
  14. magnetyczne i optyczne nośniki informacji np. płytki CD, DVD
  15. tekstylia i odzież
  16. popiół
  17. inne nie wymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny
 3. Ustala się limit ilości odpadów dostarczanych do PSZOK:
  • budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne (w tym gruzu) w ilości 1.500 kg z jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy,
  • zużytych opon samochodów osobowych w ilości 4 szt. na nieruchomość na rok
  • odpadów zielonych, które przyjmowane są w workach foliowych w ilości 3 worków o pojemności 120 l na miesiąc z gospodarstwa domowego.
 4. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady takie jak:
  • zmieszane odpady komunalne
  • odpady zawierające azbest
  • papa, smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki
  • styropian budowalny
  • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, fotele, itp.)
  • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
  • niekompletny sprzęt RTV/AGD
  • sprzęt budowlany i urządzenia przemysłowe
  • zmieszane odpady budowlane
  • odpady zielone przegniłe, będące  w stanie rozkładu, płynne odpady kuchenne
  • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
  • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej ich identyfikacji (bez etykiet), dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego,
  • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji
  • wszelkie odpady, których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż z gospodarstw domowych (tj. z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, z działalności rolniczej)
  • odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska

Przed przyjazdem należy zapoznać się z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych

Skip to content