Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2019

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą zbierane następujące odpady:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony w ilości 4 szt.,
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV),
  • inne odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługuje firma „KOMBUD”, ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice, tel. 14 65 10 215.

PSZOK będzie otwarty raz w miesiącu w Rzepienniku Biskupim na działce nr 381/6 koło Remizy OSP Rzepiennik Biskupi w godzinach od 1000 do 1800 w następujących dniach:

 

Miesiąc Dzień
Styczeń 22
Luty 20
Marzec 21
Kwiecień 19
Maj 23
Czerwiec 21
Lipiec 19
Sierpień 22
Wrzesień 20
Październik 21
Listopad 21
Grudzień 19

Skip to content