Można już składać wnioski o dodatek osłonowy za prąd i gaz

Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Ma on zniwelować ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2100. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Obsługą świadczenia mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski   zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy w Rzepienniku Strzyżewskim

Wnioski można składać od 10.01.2022 do 31.10.2022 r. w formie:

  • elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie/papierowo w siedzibie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Więcej szczegółów na stronie internetowej Ministerstwo Klimatu i Środowiska 👇

Wzór wniosku:

https://www.gov.pl/…/cbda0078-81da-45b1-8d71-38b72f4427d1

Informacje jak wypełniać wniosek:

https://www.gov.pl/…/bcb19fc1-ccd1-4a0c-87f7-654025f1f751

Skip to content