Nabór – terapeuta zajęciowy

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim poszukuje pracowników na stanowiska: Terapeuta zajęciowy / terapeuta ŚDS

Miejsce  pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie zgodne w wymaganiami Rozporządzenia  w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy,
 • co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym kandydat miał bezpośredni,
 • kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • umiejętność pracy w zespole oraz obsługi komputera,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • sumienność, uczciwość,
 • mile widziane osoby z talentem plastycznym, florystycznym, gastronomicznym, aktorskim, muzycznym.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych, treningów wspomagających aktywizację uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i obserwacji uczestników, uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego,
 • współtworzenie planów wspierająco-aktywizujących, dokonywanie okresowej oceny efektów prowadzonej terapii wspierająco-aktywizującej.

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej w zaklejonej kopercie można składać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w godzinach pracy urzędu.

Tel.  kontaktowy:  500 083 276 – po godz. 15:00

Skip to content