NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „MÓJ PRĄD” ROZPOCZĘTY!

Informujemy, że od 30 sierpnia 2019 r. można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”. Nabór wniosków trwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Budżet programu to 1 miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

O dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dotację można przeznaczyć na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy jednostkowej od 2 kW do 10 kW. W ramach inwestycji dofinansowanej w ramach programu „Mój Prąd” można uwzględnić koszty poniesione od 23 lipca br. Dofinansowane nie mogą być instalacje, które zostały podłączone do sieci przed ogłoszeniem naboru.

Uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na dodatkowe korzyści dla inwestora.

Regulamin naboru z niezbędnymi formularzami dostępny jest na stronach:

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, link: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/

– Ministerstwa Środowiska, link: https://www.gov.pl/web/srodowisko/rusza-program-moj-prad

Skip to content