Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zamierza wnioskować o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach projektu rolnicy będą mogli nieodpłatnie przekazać: folię rolniczą, siatkę i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag.

W związku z powyższym zainteresowanych rolników prosi się o złożenie informacji o rodzaju posiadanych odpadów rolniczych i szacowanej ich ilości na dzienniku podawczym lub w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w godz. 730 do 1530 w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Po uzyskaniu dofinansowania rolnicy zobowiązani będą we własnym zakresie dostarczyć ww odpady do miejsca wskazanego przez Gminę w ustalonym terminie.

Zbiórka planowana będzie w drugiej połowie 2023r

Zbiórka NIE dotyczy opon rolniczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 3 oraz pod numerem tel. 14 65 35 527w godzinach pracy urzędu.

Skip to content