Nabór wniosków o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Nr XII/60/08 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28.02.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmieniona Uchwałą nr XXXIV/222/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 czerwca 2014 r.

Wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w 2021 roku wynosi 50.000,00 zł.

Dokumentacja konkursowa została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski -> Zamówienia publiczne i ogłoszenia -> Ogłoszenia różne -> 2021.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pokój nr 33 (Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 r., godz. 15.30.

Rzepiennik Strzyżewski, 29 kwietnia 2021 r.

Wójt

mgr inż. Marek Karaś

Skip to content