Naczelnicy i Wójtowie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

W okresie od stycznia 1973 r. do 31 grudnia  1984 roku funkcję Naczelników Gminy pełnili:

  • Stępień Zenon,
  • Bagnicki Jan,
  • Krejwis Władysław,
  • Niziołek Jan,
  • Skwarło Kazimierz,
  • Słowik Marian.

Dodać należy, że Pan Marian Słowik w w/w okresie pięciokrotnie pełnił funkcję  Naczelnika Gminy.

Od stycznia 1985 stanowisko Naczelnika objął dr inż. Kazimierz Fudala, który od 27 maja 1990 r. do listopada 2014 r. pełnił funkcję Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Skip to content