Nasadzenia roślinności w Olszynach

Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje zadanie pn. „Wykonanie nasadzenia roślinności w miejscowości Olszyny”, które współfinasowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zakresem zadania jest wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Olszyny objętej działką nr 1424/15. Przewiduje się wykonanie rabat wraz ciągami komunikacyjni z utwardzoną i nieutwardzoną nawierzchnią. Całość zaprojektowana jest w taki sposób, aby cały rok rośliny wymieniały się kwitnieniem lub trwałością i kolorem liści/igieł.

Otrzymana kwota dotacji z WFOŚiGW: 5.640,00 zł.

Koszt kwalifikowany: 18.800,00 zł.

Skip to content